Име на фирма:НЧ"Васил Левски-1918"
Булстат:109048531
МОЛ:Детелинка Лазова
Адрес:с.Берсин, обл.Кюстендил

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли