Име на фирма:Народно читалище "Тодор Пеев-1571"
Булстат:000761589
МОЛ:Виолета Налбатска
Адрес:гр. Етрополе, пл. Девети септември № 2

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли