Име на фирма:Читалище "Просвета -1919"
Булстат:000672261
МОЛ:Звезделина Петрова
Адрес:гр.София - 1298, кв. Требич, ул."Спортист" 27

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли
ГФО за 2014 годинаИзтегли