Име на фирма:НЧ"Отец Паисий-1928"
Булстат:000253345
МОЛ:Йорданка Иванова
Адрес:с.Багренци, обл.Кюстендил

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли