Име на фирма:Народно читалище "Елин Пелин - 1922"
Булстат:000761201
МОЛ:Красимира Николова
Адрес:с. Байлово, общ. Горна Малина, обл. Софийска

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли