Име на фирма:Бамбук Мили ДЗЗД
Булстат:103865925
МОЛ:Маринка Недялкова
Адрес:Гр.Варна,ж-к Вл.Варненчик бл.20,вх.10,ет.9,ап.25

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2012 годинаИзтегли