Име на фирма:Асоциация на българските спедитори - АБС
Булстат:121779789
МОЛ:Миряна Калчева
Адрес:гр. София 1505 ул. Оборище 131 а

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли