Име на фирма:Асоциация за европейско развитие и реализация
Булстат:124719180
МОЛ:Петър Райнов Райнов
Адрес:гр. Добрич, ул. Д. Списаревски 27 ап.13

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2011 годинаИзтегли
ГФО за 2012 годинаИзтегли