Име на фирма:Асоциация на българските спедитори ООД
Булстат:121779189
МОЛ:МИРЯНА КАЛЧЕВА
Адрес:гр. София ул. Оборище № 131 а

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли
ГФО за 2013 годинаИзтегли