Име на фирма:Адвокатска кантора Йосифова-Раденкова ГД
Булстат:131183091
МОЛ:Радка Йосифова
Адрес:гр. София, ул. Цар Самуил № 19, ет. 2, ап. 6.

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2013 годинаИзтегли