Име на фирма:Народно Читалище "Пенчо Славейков 1871" - гр.Трявна
Булстат:000210479
МОЛ:Илия Василев Сираков
Адрес:гр.Трявна ул. Ангел Кънчев 33

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли