Име на фирма:НЧ Прогрес - 1939
Булстат:120039195
МОЛ:Даниела Мемова
Адрес:ул. "В. Левски"№43, с. Старцево,общ. Златоград, обл. Смолян

Публикувани Годишни финансови отчети
ГФО за 2010 годинаИзтегли