Публикуване на един отчет чрез пращане по EMAIL 7 лв.
Публикуване на един отчет чрез пращане на хартиен носител по български пощи 21 лв.

* Цените са с включен ДДС.